Home » Klantenservice » Retouren

Klantenservice - Retouren

Wij streven naar 100% klanttevredenheid!

Wij van B&E Parfumerie hechten groot belang aan klanttevredenheid. Als u enige problemen vaststelt betreft onze producten en/of service, dan horen wij dat heel graag, zodat wij onze service kunnen verbeteren.  Mail of whatsapp ons en laat het ons weten!

Herroepingsrecht en retourvoorwaarden.

Bij uw aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan B&E Parfumerie retourneren, conform onderstaande instructies:

  1. U dient ten allen tijde eerst B&E Parfumerie schriftelijk op de hoogte te stellen dat u één of meerdere producten wilt retourneren. U dient hiervoor onderstaand retour/ruilformulier in te vullen en te versturen.

  2. De artikelen dienen in originele staat, ongebruikt en voorzien van productetiketten, in ongeschonden en originele verpakking binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling, samen met de factuur te retourneren. (zie #) 
  3. Portokosten t.a.v. retouren zijn altijd voor uw eigen rekening. Uw retourzending moet voorzien zijn van een track en trace code. Dit is uw bewijs van verzending.
  4. Retourzendingen die niet binnen de gestelde termijn van 7 dagen (na ontvangst van uw bestelling) door BE Parfumerie Nederland zijn ontvangen, worden niet meer retour genomen en dus niet meer gecrediteerd.
  5. Indien artikelen toch door u worden teruggestuurd buiten de gestelde termijn van 7 dagen zullen deze artikelen in het bezit blijven van B&E Parfumerie Nederland. Indien u bij nader inzien toch wenst dat deze artikelen teruggestuurd worden, dienen eerst de portokosten t.b.v. terugzending overgemaakt te worden.
  6. Indien uw retourzending zonder porto is verzonden naar B&E Parfumerie Nederland, zullen deze portokosten, inclusief eventuele boetekosten in mindering worden gebracht op het te retourneren bedrag.
  7. Het verzenden van uw retourzending naar B&E Parfumerie Nederland met Post NL is voor uw eigen risico. Indien verlies of schade van een retourzending optreedt ontstaan door levering met Post NL, kan B&E Parfumerie Nederland hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  8. Nadat het/de artikelen(en) correct ontvangen zijn wordt het aankoopbedrag teruggestort. Afhankelijk van de betaalwijze zal het aankoopbedrag worden teruggestort op uw IBAN bankrekening. B&E Parfumerie Nederland streeft er naar dit binnen 1 week te doen, doch bij drukte kan dit langer duren. Houdt dan rekening met de wettelijke termijn van maximaal 30 dagen.

U dient het product/de producten samen met de factuur te retourneren aan:

B&E Parfumerie Nederland

Kamperfoeliestraat 20

3765 AT Soest (Nederland)

 

  • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken, kunnen niet geretourneerd worden.
  • Mocht bij ontvangst van een retourzending blijken dat het geretourneerde product geopend, gebruikt of beschadigd is, of op enig andere wijze de houdbaarheidstermijn is ingetreden, dan behoud B&E Parfumerie zich het recht voor om een mindering toe te passen op het te restitueren bedrag. In geval hiervan zal B&E Parfumerie u per email op de hoogte stellen. B&E Parfumerie heeft het recht om een eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het te crediteren bedrag in te houden.

Retour/ruilformulier